ISO22000

Ngày 19 tháng 3 năm 2010, Bell Foods nhận được chứng nhận ISO 22000: 2005 cho tất cả các sơ sở và sản phẩm của công ty.

Trong vai trò là nhà cung cấp các sản phẩm an toàn và chất lượng cao, chúng tôi thiết lập "Chính sách An toàn Thực phẩm" với mong muốn mang đến cho khách hàng sự an tâm và hài lòng trong tất cả sản phẩm. Chúng tôi đã nhận được chứng nhận ISO 22000: 2005 cho tất cả các sơ sở và sản phẩm của công ty vào ngày 19 tháng 3 năm 2010.

ISO 22000: 2005

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000:2005 do Tổ chức tiêu chuẩn hoá Quốc tế ban hành nhằm xây dựng hệ thống kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Để đạt được mục tiêu đó, tiêu chuẩn này kết hợp với chu trình PDCA với các thông số kỹ thuật của Hệ thống quản lý như ISO 9001, trong khuôn khổ của Chương trình tiên quyết (PRP) và CODEX HACCP.

*Xem trang web của "Trung tâm Đăng ký Đảm bảo Chất lượng của Hiệp hội Quản lý Nhật Bản" (JMAQA)

HACCP là gì?

Là viết tắt của cụm từ "Hazard Analysis Critical Control Point" (Hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn).
HACCP là một phương pháp kiểm soát vệ sinh bằng cách liên tục theo dõi, ghi nhận, phân tích nhằm ngăn ngừa các mối nguy và các điểm kiểm soát trọng yếu trong tất cả các quy trình, từ thu nhận nguyên liệu đến khâu sản xuất và vận chuyển.

Xem trang web của "Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi".

Chính sách An toàn Thực phẩm

Để đảm bảo không ngừng cung cấp các sản phẩm an toàn và đáng tin cậy cho khách hàng và xã hội, chúng tôi tuân thủ các nguyên tắc sau đây.

  1. Nhân viên của chúng tôi ý thức được các nghĩa vụ mà họ phải tuân thủ với tư cách là thành viên chuỗi thực phẩm (đặt sự an toàn và độ tin cậy lên hàng đầu).
  2. Chúng tôi phối hợp chặt chẽ trong việc trao đổi thông tin trong công ty và với các nguồn cung cấp bên ngoài.
  3. Chúng tôi tuân thủ luật pháp và các quy định liên quan đến sản phẩm về thực phẩm.
  4. Chúng tôi không ngừng cải thiện việc quản lý an toàn thực phẩm.
  5. Để luôn cung cấp các sản phẩm ngày càng an toàn và đáng tin cậy cho người tiêu dùng, chúng tôi không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân ngày một tốt hơn.