Liên hệ

Hãy gửi câu hỏi và phản hồi ý kiến cho chúng tôi.

Sau khi điền câu hỏi và phản hồi, hãy nhấn nút "Đồng ý"

Để xem thông tin cá nhân bạn nhập sẽ được bảo hộ như thế nào, hãy xem phần "Chính sách quyền riêng tư".

Lưu ý:

  • Chúng tôi xử lý từng yêu cầu theo thứ tự trong giờ làm việc. Tuy nhiên, tuỳ thuộc vào nội dung, một số câu hỏi sẽ cần thời gian để kiểm tra hoặc không thể trả lời.
    Giờ làm việc: 9:00 - 17:00 Thứ hai - Thứ sáu (nghỉ vào ngày lễ, nghỉ hè và nghỉ cuối năm)
  • Các câu trả lời sẽ gửi đến cá nhân người hỏi và mong bạn vui lòng không sao chép một phần hay toàn bộ câu trả lời cho mục đích phụ khác.
  • Để giải đáp thắc mắc về sản phẩm và những điều liên quan, đại diện từ công ty chúng tôi có thể gọi cho bạn. Vì vậy, vui lòng nhập số điện thoại có thể dễ dàng liên lạc với bạn.

Bảng câu hỏi

Nội dung câu hỏi

NameRequired *Ví dụ: Hanako Shokuhin
Giới tính
Tuổi
Địa chỉ EmailBắt buộc *Chỉ sử dụng ký tự half-width
Ví dụ: 12345@bellfoods.co.jp
Địa chỉ Mã bưu chính Quốc gia *Ví dụ: Nhật Bản *Ví dụ: #101 Bell Mansion, 3-7-3-35 Nijuyonken, Nishi-ku, Sapporo, Hokkaido
Số điện thoạiBắt buộc *Chỉ sử dụng ký tự half-width
Ví dụ: 011-613-0001

Câu hỏi của bạn

Loại câu hỏiBắt buộc
Tên sản phẩm*Theo cách bạn hiểu Viết tên sản phẩm trên bao bì. Ví dụ: Jingisukan Sauce
Câu hỏiBắt buộc Vui lòng điền câu hỏi, phản hồi, yêu cầu,... vào khung dưới đây.

"Chính sách quyền riêng tư"
Nội dung "Chính sách quyền riêng tư"