Made in "Bell"

Thêm sự thơm ngon cho từng bữa ăn.

"Thêm sự thơm ngon cho từng bữa ăn."

Đây là phương châm mà chúng tôi đã giữ vững từ khi thành lập công ty.

Bell Foods chúng tôi luôn hướng tới sự an toàn trong thực phẩm và độ tin cậy từ khách hàng. Đồng thời chúng tôi sẽ tiếp tục quảng bá văn hóa ẩm thực Hokkaido trên khắp đất nước Nhật Bản.

Sản phẩm

Chúng tôi mang đến nhiều dòng sản phẩm đa dạng chỉ có thể có từ Hokkaido với nguồn nguyên liệu thực phẩm chất lượng cao dồi dào.

Ngày 19 tháng 3 năm 2010, Bell Foods nhận được chứng nhận ISO 22000: 2005 cho tất cả các sơ sở và sản phẩm của công ty.